Yhdistys

Harmaasudet ry on pääasiassa Helsingin alueella toimiva historianelävöittämis- ja liveroolipeliyhdistys. Yhdistys pyrkii realistiseen historianelävöittämiseen ja eläytymiseen romantisoimatta tai silottelematta ajan oloja ja tapoja. Pääpaino toiminnassamme on eläytymisellä ja kokemisella. Haluamme tietää, millaista on ollut elää erilaisessa ajassa ja yhteiskunnassa erilaisten tapojen ja normien sitomana. Toimintamme painottuu Itämerenalueen rautakauteen, keskiaikaan ja uuden ajan alkuun, mutta muutkaan ajat ja paikat eivät ole poissuljettuja.

Harmaasudet ry on aloittanut pienenä liveroolipeliseurana. Yhdistys ja sen toiminta on kasvanut ja kehittynyt paljon kaksikymmenvuotisen taipaleensa aikana. Toimimme täysin vapaaehtoisvoimin, ja yhdistyksen jäsenyys on avoin kaikille, vaikka Harmaasudet onkin pääasiassa nuorisojärjestö.

Harmaasudet ry:n yksi keskeisistä toimialoista on liveroolipelaaminen. Menneen ajan ihmisten rooleihin eläytymällä pyrimme pääsemään lähemmäksi mennyttä arkea tai jotakin, mitä se olisi voinut olla. Liveroolipelien saralla aiheemme eivät rajoitu vain viikinki- tai keskiaikaan vaan mukaan mahtuu pelejä Tang-dynastian Kiinasta 1950-luvun Väli-Amerikkaan. Jäsenet ovat järjestäneet myös kuvitteellisiin maailmoihin sijoittuvia pelejä. Keskeisenä emme näekään tiettyä aikaa tai paikkaa, vaan tietyn realistisuuden ja laadukkuuden tavoittelun. Jäsenet järjestävät useampia pelejä vuosittain ja silloin tällöin järjestetään pieniä liveroolipelejä eli marppeja.

Yhdistys järjestää lisäksi taistelu- ja käsityötoimintaa. Taisteluharjoitukset pidetään kerran viikossa, käsityötalkoita useat vuodessa. Taisteluharjoituksissa opitaan teräsaseiden turvallista käsittelyä, käsityötalkoissa puolestaan perehdytään historiallisiin ja moderneihin käsityötekniikoihin ja valmistetaan vaatteita sekä varusteita tapahtumiin ja liveroolipeleihin. Edellisten lisäksi yhdistys järjestää histelvaelluksia, näyttämötaistelutreenejä, esitelmiä, matkoja sekä muuta toimintaa. Varoja toimintaan hankimme jäsenmaksujen lisäksi esiintymällä erilaisissa historiatapahtumissa.

Kiinnostuitko susien toiminnasta? Tulevat talkoot ja esiintymiset löydät Harmaasusien tapahtumakalenterista. -- Tapahtumakalenteri